legitymacja rencisty ... ZUS ... wzór

Katalog znalezionych fraz

blue

Temat: Nowe dokumenty w ERZE... czają się :]
osobisty starego lub nowego wzoru - aktualna legitymacja studencka 3. Emeryt lub rencista Emeryt lub rencista bez względu na wiek może kupić telefon, jeśli ma przy sobie: - dowód osobisty nowego wzoru (w formacie karty kredytowej) - legitymację ZUS, obowiązującą od 2006 roku No to ciekawie zaczyna się robić...
Źródło: telepolis.pl/forum/viewtopic.php?t=8843Temat: Bilet miesięczny dla rencisty
  Do przejazdów ulgowych uprawnieni są: - renciści (z wyłączeniem rent rodzinnych) pobierający rentę inwalidzką (w tym socjalną), nie pozostający w stosunku pracy, na podstawie dowodu osobistego oraz jednego z następujących dokumentów, ... czytelna, ważnej legitymacji emeryta - rencisty, wojskowego/policyjnego z wpisem o częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy wydanej przez uprawniony organ emerytalno-rentowy, (dowód osobisty jest wymagany jedynie w przypadku legitymacji bez zdjęcia osoby uprawnionej), ważnej legitymacji emeryta - rencisty wydanej przez ZUS (zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego) z wpisem o częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy....
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=27172


Temat: [Promocyjny Play Abonament 40] Zamówienie przez internet
starsze niż 30 dni) legitymacja rencisty musi być ważna przez cały okres trwania umowy b. decyzja o przyznaniu emerytury lub renty (decyzja o nadaniu renty musi być ważna na cały okres obowiązującej umowy ) c. decyzja o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego wystawiona przez ZUS lub Urząd Pracy d. zaświadczenie o wielkości użytków rolnych wystawione przez Urząd Gminy e. potwierdzenie wpłaty KRUS (wpłata nie starsza niż 3 miesiące) f. potwierdzenie wpłaty ZUS; (patrz data deklaracji ) możliwość przedstawienia ZUS DRA lub ZFA lub zaświadczenie o nie zaleganiu płatności ZUS ( nie starsze niż 1 miesiąc) g. zaświadczenie o zatrudnieniu (oryginał) h. legitymacja studencka lub indeks, aktualne zaświadczenie z dziekanatu (nie starsze niż 30 dni) i. legitymacje studium policealnego, szkoły policealnej ,kolegium j. legitymacja służb mundurowych k. legitymacje służbowe (tylko wydane przez urzędy państwowe) - nie są honorowane identyfikatory oraz legitymacje służbowe firm prywatnych l. bieżący rachunek za telefon komórkowy lub faktura z saldem zero (honorujemy również rachunki...
Źródło: telepolis.pl/forum/viewtopic.php?t=25557


Temat: Rejs Zawiasem dla Forowiczów
która zgłosiła do ubezpieczenia członka rodziny; b) Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (ZUS ZCNA, ZUS ZCZA). Warszawa, 10 marca 2009 roku" Na głównej stronie NFZ - http://www.nfz.gov.pl/ue/...nr=6&artnr=1817 jest to ... ubezpieczeniowa lub zaświadczenie pracodawcy (wg wzoru dostępnego w NFZ)" Ja mam jednak złe doświadczenia. Gdy zgłaszam się z jakimkolwiek zaświadczeniem wystawionym "samemu sobie" a nie przez "dział kadr" to natychmiast pada...
Źródło: sailforum.pl/viewtopic.php?t=7620 • blue
 • legitymacja dla dziecka pracownika ważna TLK
 • legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny jak to zalatwic
 • legitymacja instruktorska ile się czeka
 • LEGITYMACJE ubezpieczeniowe E24
 • legitymacja emeryta wojskowego
 • legitymacja dziennikarska uzyskać
 • Legitymacja ubezpieczeniowa e-22a""
 • legitymacje sluzbowe dla nauczycieli
 • legitymacja doktoranta ulgi
 • lewa legitymacja szkolna
 • neurolog dzieciecy wroclaw
  zdjecie simlocka z nokia 3110c
  pergo gorzów
  Gitara natos