legalizacja liczników odczytu wody

Katalog znalezionych fraz

blue

Temat: Doliczanie do rachunku za wodę.
Robi to dlatego że jej sie stan licznika głównego nie zgadza,podobno czasami o 10m3 przy 18 lokalach (czyli ewidentnie ktoś kradnie). Twoja wspólnota powinna mieć uchwalony regulamin rozliczania kosztów wody, a w nim rozliczanie różnic odczytu pomiędzy licznikiem głównym a licznikami właścicieli (podlicznikami) zgodnie z ustawą czyli udziałami. Powinniście również zwrócić uwgę na to, aby wszyscy właściciele posiadali liczniki objęte legalizacją oraz ustalić sposób odczytywania liczników w mieszkaniach właścicieli. Na ogródki działkowe powinien być założony licznik wody tzw. ogrodowy, a rachunki wynikające z odczytu tegoż licznika powinni regulować właściciele posiadający działki ogrodowe.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3659Temat: Jeszcze raz wodomierze
Po pierwsze, przeczytaj dokładnie regulamin rozliczania wody w Twojej wspólnocie. On powinien regulować sprawę rozliczeń. Po drugie, w statucie, regulaminie wspólnoty powinien być zapis dotyczący granic odpowiedzialności/własności wspólnoty odnośnie instalacji wodnej, ... praktykuje się, że zarządca informuje właściciela o fakcie utraty cech legalizacji przez wodomierz. Po trzecie, członkiem wspólnoty zostałeś z chwilą wykupu mieszkania (data aktu notarialnego). Jeśli wykupiłeś lokal w czerwcu to w czerwcu powinny być dokonany odczyt twojego licznika przez PGM, który powinien stanowić punkt wyjścia do zamknięcia konta rozliczeń wody w PGM i otwarcia nowego konta rozliczeń wody w wspólnocie.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=5106


Temat: Faktura czy rachunek??
Wówczas odczyty są wiarygodne. Taki stan najłatwiej można zapewnić wówczas, gdy wodomierz nie jest własnością właściciela lokalu. Wodomierze w lokalach właścicieli służą tylko i wyłacznie do odczytu zużywanej przez nich wody - są wyłącznie do ich użytku, więc powinny być ich własnością. Jeśli chodzi o obowiązek legalizacji, to wystarczy uchwała wspólnoty, że w przypadku braku legalizacji licznka, taki właściciel będzie obciążany kosztem wody wynikającym z różnicy pomiędzy licznikiem głównym a podlicznikami.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3155


Temat: Rozliczanie ryczałtu za wodę
Witam. To ja tez mam pytanie. Wszyscy we wspólnocie maja wodomierze. Wodomierze maja 7.5 roku wiec w tej chwili wymieniamy na nowe z odczytem radiowym bo stare straciły legalizacje. Za róznicę we wskazaniach sumy liczników lokalowych a głównym płaci wspólnota (w kosztach zarządu). część lokatorów prawdopodobnie nie pozwoli załozyc nowych liczników, więc siła rzeczy będa rozliczani ryczałtem. Czy potrzebny jest regulamin obciążania ryczałtowców, czy zarząd może ustalic, że ryczałtowcy płacą za różnicę pomiędzy wskazaniami licznika głównego a licznikami lokalowymi(tymi co zostaną wymienione)? Nadmieniam, ze każde ujęcie wody w części wspólnej ma swój licznik(łącznie z napełnianiem układu co). we wspólnocie jest ponad 140 ujęć wody, a płacimy ponad 5000zł rocznie różnicy i co roku rośnie. Rozliczanie ryczałtowców byłoby w zależności od ilości osób, a nie od metrażu mieszkania. Względy tych co mogą się nie zgodzić są ... wole przemilczeć. Na wymianę wodomierzy jest uchwała łącznie z regulaminem co będzie się działo jak lokator uszkodzi licznik, plombę...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=324


Temat: Woda techniczna
balcer79, to co u Ciebie jest nazywane "wodą techniczną", u mnie funkcjonuje pod nazwą "wody w częściach wspólnych". Nie ma znaczenia jak to jest nazywane, istotne jest to, że dotyczy jako ... w pożytkach i innych przychodach. To, że wspólnota podjęła uchwałę w sprawie rozliczania wody wg jej procentowego zużycia w lokalach właścicieli, wcale nie oznacza, że jest to zgodne z prawem. Gdyby ... tego zgody wszystkich, należy rozliczyć koszty tej wody udziałem, ponieważ nie ma podstaw prawnych, dla których wspólnota mogłaby przyjąć inny sposób rozliczeń. To wspólnota powinna zadbać o jakość działania liczników, zobowiązując właścicieli do ich legalizacji i udokumentowania tego faktu - podejmując w tej sprawie uchwałę. Uwzględniając w niej również zasady odczytywania samych liczników i częstotliwość tych odczytów.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4270


Temat: Rozliczenia kosztów zarządu
Czy uchwałą wspólnoty można nakazać ryczałtowcom montaż liczników wody? Art. 6.8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 [kiedy umowa na dostawę wody i odbiór ścieków jest zawarta np. ze wspólnotą], właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3258


Temat: Rozliczanie wody
W naszej wspólnocie od pewnego czasu zmienił sie sposób rozliczania wody z ZWIK. Obecnie ZWIK przychodzi raz na 2 miesiące odczytuje zużycie na głównym wodomierzu oraz zużycie na licznikach u wszystkich ... tj zostaje z zużycia głównego wodomierza 10-12 m3 co odczyt. To co zostaje ZWIK obciąża wspólnotę mieszkaniową. I nasuwają mi sie pytania: 1. Być może ktoś kradnie wodę? Jednak wodomierze u ... może główny licznik wody jest walnięty? Tylko jak to sprawdzić? Czy ma to zrobić ZWIK na nasz wniosek? Czy musi to zrobić? W ramach swoich obowiązków czy odpłatnie? Prawdą jest że wodomierz głowny jest jakiś z wyglądu archaiczny i może powinien zostać poddany jakiejś legalizacji lub wymianie na nowy? 3. A może których z wodomierzy właścicieli jest walnięty? Tylko z ustaleniem tego ... tej sytuacji -ma ona bowiem miejsce drugi raz tj od lipca. Obawiamy się pretensji właścicieli. Tym bardziej że część w ogóle nie mieszka w budynku. Ma zerowe zużycie wody na swoim...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4400


Temat: liczniki wodne- różnice w odczytach
wodociągi - to jest rzeczywisty koszt wody dla wspólnoty, czyli ogółu właścicieli. Fakty są takie, że właściciele wpłacili więcej, w oparciu o odczyty liczników, które posiadają w mieszkaniach niż w rzeczywistości zarejstrował to licznik główny, który należy do wodociągów. Jest nadwyżka wpłat w stosunku do rzeczywistych kosztów wody. I co dalej? Nie wiemy, czy wszystkie liczniki mają legalizację i są sprawne? W ... zakresie sprawności liczników. Ale dla jasności sytuacji może warto to zrobić.... Natomiast należy zająć się podlicznikami czyli licznikami w mieszkaniach właścicieli i ustalić, czy wszystko jest w porządku. Dotyczy to również samego sposobu odczytywania pomiarów i dokonywania ich w tym samym czasie, co odczyt przeprowadzany przez wodociągi. Po prostu muszą być wprowadzone przez wspólnotę jakieś zasady dokonywania tych czynności, w celu wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum różnic w odczytach.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3829


Temat: Różnice we wskazaniach liczników wody.
Jedyną słuszną decyzją uważam, jest zainstalowanie liczników jednego producenta i o klasie takiej samej jak licznik główny, co pwinno zminimalizować różnice w znacznym stopniu. Dobrze myślisz. Chcąc wyeliminować duże różnice odczytu należy mieć liczniki z legalizacją, sprawne i dobrej klasy. Najlepiej gdyby u wszystkich właścicieli były założone w tym samym czasie i takie same, a to da się zrobić, gdy wspólnota podejmie odpowiednie decyzje w formie uchwały. Niestety liczniki, które montują wodociągi jako liczniki główne są bardzo drogie i właścicieli na takie czułe zabawki raczej stać nie będzie. Cena takiego licznika to 3-4 ... rejestrują przepływ wody z dokładnością 1 litra na godzinę i nie ma znaczenia dla ich wiarygodności, w jaki sposób zostaną zamontowane. Cena brutto takiego licznika to ok. 120,- zł. Natomiast liczniki, które w tej chwili posiadamy (nie wiem jak się nazywają, ale chodzi o te zalane wodą) rejestrują przepływ wody od 60 litrów na godzinę - dlatego wcale nietrudno o różnice w...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3696


Temat: Różnice we wskazaniach liczników wody.
Chcąc wyeliminować duże różnice odczytu należy mieć liczniki z legalizacją, sprawne i dobrej klasy. U mnie różnica sięga nawet 30% a wodomierze są wszystkie po legalizacji. Prawdopodobnie największym, problemem jest to ... niżej. więc u mnie jest różnica dwóch klas. Dodatkowo czytałem gdzieś o złym doborze wodomierza głównego (przepływ). Przy takim układzie "kapanie" wody w poszczególnych lokalach ma duże znaczenie jeżeli chodzi o...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3696


Temat: Kropla do kropli
Przeczytajci najpierw ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. W każdej umowie jest zawarty zapis - każdej ze stron przysługuje zmiana nieniejsze umowy w formie pisemnego aneksu za obopulną zgodą. Dostawca wody podpisuje umowe na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i nie będzie działał na swoją szkodę. Prawo w tym momęcie działa na kożyść dostawcy. My natomiast mamy odpowiedzialność zbiorową za co za to, że liczniki które spełniają wszystkie normy inaczej liczą. Cz za to, że iksiński czy kowalski kombinują z magnesaml i kradną? Jest to niezgodne z konstytucją RP. Dlatego najpierw trzeba nagłośnić fakt złej ustawy o zaopatrzeniu w wodę. Dostawca nie zmieni wam umowy niebędzie działał na swoją niekożyść. My na koniec czerwca negujemy fakture za wodę. Powód zanegowania - lokatorzy i wspólnota z ujęć niezużyli tyle wody ile wskazuje licznik główny. Przedstawimy im odczyty liczników i niech się martwią. Do reklamacji dołączamy certyfikaty i zaświadczenia iż każdy licznik w bloku spełnia PN, legalizacje i jest licznikiem a nie wskażnikiem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Do pracy - trzeba nagłośnić fakt iż ustawa jest niezgodna z konstytucją.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=265


Temat: Uchwała wspólnoty nt dostępu do wodomierzy
różnica zużycia wody z licznika głównego a liczników lokatorów jest spowodowana jej poborem w jakiejs czesci wspólnej lub jej kradzieżą (mówmy tu o duzej roznicy np;10%) To nie jest takie proste. Różnice we wskazaniach wodomierzy są ZAWSZE. Takie są uroki tych urządzeń. Jeżeli przekraczają pewną granicę, trzeba podjąć środki zaradcze: sprawdzić ważność legalizacji wodomierzy i w razie potrzeby wymienić je na nowe, najlepiej odporne na silne magnesy; odczyty w lokalach przeprowadzać jednego dnia, w jak najkrótszym odstępie czasowym; sprawdzić mikrowycieki w lokalach (np. cieknące spłuczki WC) itp., itd. Punkty czerpalne wody w części ... do lokalu w celu odczytu wodomierza lub kontroli instalacji - jest obciążany pełnym kosztem różnicy. Jeśli nie ma podejrzanych, koszty należy dzielić według udziałów. Zresztą, dobra będzie każda metoda, która zostanie...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2462


Temat: Oplaty za wodę
Użytkownik "Krzysztof 45" napisał w wiadomości ...[color=blue] Mam zamontowane najnowsze cyfrowe Metrony EPiko z odczytem radiowym. I to co mam zamontowane, jest wyznacznikiem moich kosztów za wodę.[/color] Jednak pewnie nie wszyscy tak mają. Gdyby tak było to suma wskazań wszystkich liczników lokatorów pokrywałaby się ze wskazaniem licznika głównego. [color=blue] Jesteś pewien? A legalizacje widziałeś tego urządzenia?[/color] Tak, legalizacja to dopuszczenie do użytkowania. Natomiast czułość to reakcja na jakieś małe przepływy (pewnie określona jakąs normą). Jeśli ktoś ma stare mechaniczne liczniki to niech puści lekko wodę z kranu a zobaczy, że stoją w miejscu. Mechanizmy mają dosyć spora bezwładność, w przypadku liczników elektronicznych bezwładność jest mniejsza. [color=blue] Przy starych wodomierzach mikro strużki to raz, a dwa, jest możliwość ich blokowania.[/color] lub robienia obejść. Niektórzy zawsze bedą kombinować co zrobić aby mniej płacić. [color=blue] Jaki ma związek woda w węźle cieplnym?[/color] Zimna woda jest doprowadzona do wezła cieplnego i najcześciem tam znajduje się główny licznik wody. T....
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=93390


Temat: opomiarowanie domu
Poszperałem trochę w sieci apropos odczytu wodomierzy. Ja mam u siebie zainstalowany wodomierz Metron typ JS 2,5 41. Niestety odmiana 41 nie jest przystosowana do odczytu elektronicznego (czyli zapewne nie ma ... tam jest od razu kabelek. Układ daje 1 impuls/litr - wg mnie dokładność całkiem dobra. Tak więc jeśli ktoś jeszcze nie ma wodomierza, albo wymienia go w związku z legalizacją to ... JS 2,5 17–BN + MP-JS: 112+40 zł = 152 zł JS 2,5 17: 112 zł Szczegółowe opisy liczników na stronach Metrona.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=111634


Temat: rozliczenie za wodę
rozliczenie za wodę   Oto ten wpis na stronie internetowej wspolnoty 2007-01-12 0004 Rozliczenie zużycia wody. Przed nami termin rozliczenia zużycia ciepłej i zimnej wody. Pomimo wywieszanych informacji część właścicieli nie dostarcza w wyznaczonym terminie odczytu liczników do administracji. Dlatego Zarząd w drodze głosowania wybrał następujący wariant rozliczenia: Rozliczenie na podstawie sumy metrów sześciennych pozostałości zużytej ciepłej i zimnej wody w danym okresie rozliczeniowym, podzielonej proporcjonalnie na liczbę lokali, w których nie został dokonany odczyt zużycia ciepłej i zimnej wody z winy właściciela. Odczyty liczników bez legalizacji nie mogą być wzięte pod uwagę. Właściciele , którzy nie dokonali wymaganej wymiany liczników w określonym czasie zostaną obciążeni również różnicą kosztów tej operacji wynikającej z innej ceny obecnie zakładanych liczników. Podkreslilem słowo proporcjonalny gdyz moim zdaniem troche ... odmowy uiszczenia niesprawiedliwego moim zdaniem naliczenia naleznosci za wode?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=10434


Temat: rozliczenie za wodę
bo czesto dlugo mnie nie ma w mieszkaniu ale nikt nie dzwonil ani nie pisal. Regulamim rozliczenia wody jakis tam istnieje natomiast ten szczegolny przepis o podziale nieopomiarowanej wody porówno miedzy tych co licznika nie udostepnili (lub nie spisali) jest dzielem zarzadu nie popartym zadna uchwala wiekszosci wlascicieli. Informację ta umieszczono gdzies na stronie internetowej wspolnoty i byla rowniez dopisana pod kwitem odczytu ale ja mialem prawo tego nie zauwazyc. Czy decyzje zarzadu pociagajace za soba konsekwencje finansowe dla wlascicieli nie powinny byc sankcjonowane glosowaniem wiekszosci czlonkow wspolnoty i nastepnie wysylane listem poleconym ... tej sytuacji robic? Jaki jest mozliwy dalszy scenariusz w przypadku gdy podam aktualny stan licznika i oswiadczę ze zaplace tylko za to co zuzylem? Musza sie jakos ustosunkowac? (tzn anulowac poprzednia ... naliczonej wg ich zasad. No i chyba musze poprosic by mi wyliczyli wg faktycznego stanu licznikow? Czym ich do tego zmusze? Z gory dziekuje za pomoc + oto co znalazłem na stronie wspołnoty w tej sprawie: 2007-01-12 Rozliczenie zużycia wody. Przed nami termin rozliczenia zużycia ciepłej i zimnej wody. Pomimo wywieszanych informacji część właścicieli nie dostarcza w wyznaczonym terminie odczytu liczników do administracji. Dlatego Zarząd w drodze głosowania wybrał następujący wariant rozliczenia: Rozliczenie na podstawie sumy metrów sześciennych pozostałości zużytej ciepłej i zimnej wody w danym okresie rozliczeniowym, podzielonej proporcjonalnie na liczbę lokali, w których nie został dokonany odczyt zużycia ciepłej i zimnej wody z winy właściciela. Odczyty liczników bez legalizacji nie mogą być wzięte pod uwagę. Właściciele , którzy nie dokonali wymaganej wymiany liczników w określonym czasie zostaną obciążeni również różnicą kosztów tej operacji wynikającej z innej ceny obecnie zakładanych liczników. To tyle, dodatkowa ciekawostka moim zdaniem jest tu uzycie slowa proprcjonalny, ktore chyba...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=7292 • blue
 • legalizacja butli instalacja gazowa przeglad techniczny
 • Legalizacja butli gazowych kraków Bagrowa
 • Legalizacja butli gazowych gaz ziemny
 • legalizacja gaśnicy śniegowej wymagania
 • Legalizacja gasnicy samochodowej co ile
 • Legalizacja butli gazowych kraków
 • Legalizacja butli CNG R110
 • Legalizacja butli gazowych Warszawa
 • Legalizacja handlu organami ludzkimi
 • legalizacja butla powietrzna 10l
 • 32LG3000 HD redy
  zdjecia turcji
  druki na dowod
  bielsko biala camingi
  nova st